پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
 

اخبار

مانور اطفاء حریق مایعات قابل اشتعال در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه برگزار شد

مانور اطفاء حریق مایعات قابل اشتعال در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه برگزار شد
مانور اطفاء حریق مایعات قابل اشتعال با توجه به افزایش دما و مقابله با احتمال آتش سوزی و در راستای ارتقاء سطح آمادگی و افزایش توان عملیاتی تیم اطفاء حریق اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه با موفقیت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، «قاسم عسکری نسب» مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه با اشاره به جایگاه اول اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه در ترانزیت خودرو و حائز اهمیت بودن حفظ ایمنی سرمایه گذاری های انجام شده در اراضی پشتیبانی و ضرورت حفظ و صیانت از کالاهای سرمایه گذاران گفت: با برگزاری این مانورها به صورت ادواری و مشارکت دادن تیم های عملیاتی بخش خصوصی با مرکز آتش نشانی بنادر و دریانوردی بندرلنگه، توان و آمادگی نیروهای واکنش سریع جهت مقابله با  بحران ها و مدیریت و کنترل دامنه ی حریق ارتقا خواهد یافت. 

عسکری نسب شناسایی هر چه بیشتر وظایف پرسنل در شرایط بحران را از جمله نکات مهم برشمرد و افزود: آگاهی هر یک از پرسنل از وظایف فردی در زمان وقوع بحران یک امر مهم برای حصول بهترین نتیجه است که با برگزاری مانورهای عملیاتی محقق می شود.

"خداداد پلاشی" معاون دریایی و بندری بنادر و دریانوردی بندرلنگه که بعنوان فرمانده در صحنه این مانور را راهبری می نمود گفت: در این مانور نحوه عملکرد و مدیریت ایمنی و آتش نشانی و سایر نیروها بر اساس آیتم هایی نظیر زمان رسیدن، زمان آماده سازی تجهیزات ، زمان عملیات، هماهنگی تیمی، انضباط عملیاتی، آمادگی تجهیزات، نحوه استقرار خودروها، نحوه فرماندهی در عملیات و عملکرد فرمانده تیم مورد ارزیابی قرار گرفت.

گفتنی است، تعداد ۱۰ نفر از پرسنل واحد آتش نشانی و نیز تعداد ۱۵ نفر از واحد های اداری و عملیاتی از جمله اورژانس، یگان حفاظت و امور بندری، واحد عملیات بندری و دریایی، واحد ایمنی و بهداشت و تعداد ۳ دستگاه کامیون آتش نشانی، خودرو فرماندهی آتش نشانی و یک دستگاه آمبولانس و دو دستگاه خودرو گارد در این مانور مشارکت داشتند.

مانور2

مانور1

۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ۲۰:۴۱
تعداد بازدید : ۴۲۶