پنج شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹
 

اخبار

در راستای معرفی توانمندی های بندر و نهادینه نمودن فرهنگ دریایی و بندری صورت گرفت؛

بازدید دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی از اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه

بازدید دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی از اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه
تعداد ۱۰۰ نفر از دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی در راستای معرفی توانمندی های بندر و نهادینه نمودن فرهنگ دریایی و بندری و اشاعه فرهنگ دریایی و دریانوردی از محوطه و اسکله های بندر تجاری بندرلنگه بازدید نمودند و ضمن آشنایی با چرخه حمل و نقل دریایی، از تاریخچه فعالیت بندر تاریخی لنگه مطلع شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه، "قاسم عسکری نسب"مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه با اشاره به این موضوع که دانش آموزان بهترین گروهی هستند که می‌توانند بیشترین اثر را در جامعه داشته باشند، گفت: آموزش هایی که مبتنی بر درک عملی و مباحث تئوری باشد در ذهن آموزنده بسیار ماندگار خواهد بود و امروز دانش آموزان ضمن آموختن تئوری مباحث حمل و نقل که جزو دروس آموزشی آنها می باشد از نزدیک با شرایط موجود در محیط کار حمل و نقل دریایی روبرو شدند.

عسکری نسب با بیان اینکه این بازدید های آموزشی به طور متناوب در این بندر برگزار می شود افزود: در این بازدیدها که کارشناسان جستجو و نجات دریایی و مقابله با آلودگی نفتی نیز حضور دارند ضمن ارائه مطالب و مفاد آموزشی تهیه شده و آشنایی با چرخه حمل و نقل دریایی، دانش آموزان با اهمیت و نحوه استفاده از جلیقه نجات، ضرورت رعایت نکات ایمنی در استفاده از قایق های تفریحی، اطلاع رسانی حوادث و سوانح دریایی ازطریق کد خدمات اضطرار دریایی ۱۵۵۰ مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی و ضرورت رعایت حفظ محیط زیست دریایی آشنا شدند.

وی تصریح کرد: این اقدام در راستای اشاعه فرهنگ دریا و به منظور آشنایی دانش آموزان با فعالیتهای دریانوردی و صنعت حمل و نقل دریایی انجام گرفت و امیدواریم این دانش آموزان نیز در آینده بتوانند در مشاغل دریایی و مرتبط با حمل و نقل دریایی ادامه تحصیل دهند تا شاهد پیشبرد اهداف دولت، بهبود معیشت مردم و وضعیت اقتصاد در این منطقه از کشور عزیزمان باشیم.

۱ دی ۱۳۹۸ ۱۲:۵۵
تعداد بازدید : ۷۱۳