پنج شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹
 

اخبار

معاون برنامه ریزی وتوسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد:

شروع ثبت نام اخذ گواهینامه شایستگی مدیریتی در سازمان بنادر/ دریافت گواهینامه شایستگی؛ گام مهم استقرار نظام شایسته سالاری در ارتقاء و انتصاب

سازمان بنادر و دریانوردی، سید سعید سید علایی
عضو هیأت عامل و معاون برنامه ریزی وتوسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به آغاز اجرای طرح شناسایی، ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی در این سازمان، گفت: دریافت گواهینامه شایستگی مدیران؛ گام مهم استقرار نظام شایسته سالاری در مبحث ارتقا و انتصاب در سازمان بنادر و دریانوردی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، سید سعید سید علایی با اشاره به اینکه مدیران ارشد سازمان بنادر و دریانوردی همواره یک نظام مبتنی بر شایسته سالاری و عدالت محوری را برای انتخاب مدیران مدنظر قرار و فرهنگ سازمان را به این سمت و سو سوق داده اند، گفت: وجود چنین فضایی در کنار الزامات مطرح در اسناد بالادستی باعث شد تا امروز فرصتی فراهم شود که به صورت نظام مند و علمی به این دغدغه پاسخ داده شود و با تکیه بر بستر علمی و قانونی مبتنی بر فناوری، طرحی تحت عنوان شناسایی، ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی راه اندازی شود.

وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، کسب اطمینان از شایستگی افرادی است که در پست های کلیدی سازمان قرار می گیرند و همچنین کشف استعدادهای مدیریتی در میان کارکنان و شرکت دادن آن ها در برنامه های جانشین پروری، موجب تعمیق فضای رشد و یادگیری برای توسعه شایستگی ها می شود.

معاون برنامه ریزی وتوسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه دریافت گواهینامه شایستگی مدیران، گامی مهم در استقرار نظام شایسته سالاری در مبحث ارتقا و انتصاب است، گفت: فرآیند بهبود و توسعه شایستگی های مدیریتی باید به صورت فردی و سازمانی در قالب یک هدف ارزشمند پیگیری شود و امیدواریم با اجرای کامل فرآیندهای مربوط به استقرار نظام شایسته سالاری به عنوان یک الگوی شایسته و کارامد در میان دستگاه های اجرایی با تکیه بر شایستگی های مدیران خود عمل کنیم.

سید علایی از تمامی همکاران رسمی و پیمانی علاقمند به اخذ گواهینامه شایستگی مدیریتی در سطوح مختلف دعوت کرد تا 10 بهمن ماه سال جاری با مراجعه به سامانه https://promanc.pmo.ir ضمن مطالعه راهنمای مربوطه نسبت به ثبت نام اقدام کنند تا بر اساس اولویت مورد ارزیابی قرار گیرند و  در این میان باید توجه داشت که دریافت گواهینامه شایستگی عمومی مدیران پایه و میانی، تنها یکی از شروط انتصاب در پست های مدیریتی است و به تنهایی هیچ گونه حق انتصابی برای افراد ایجاد نمی کند.

۲۱ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۱۰
تعداد بازدید : ۱,۷۴۸