سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹
 

اخبار

هشتمین شماره نشریه الکترونیکی سازمان بنادر و دریانوردی منتشر شد

هشتمین نشریه الکترونیکی سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان بنادر و دریانوردی، حرکتی نو در بنادر ایران؛ حضور فعال استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان
هشتمین شماره نشریه الکترونیکی سازمان بنادر و دریانوردی تحت عنوان "حرکتی نو در بنادر ایران؛ حضور فعال استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان" منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، هشتمین شماره نشریه الکترونیکی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان مطالب مختلفی در زمینه ضرورت آشنایی استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان با ظرفیت های بندری و دریایی، اعلام زمینه های فعالیت استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان در بنادر کشور، اعطای تسهیلات کم بهره از سوی سازمان بنادر و دریانوردی برای شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها، حمایت معاونت علمی ‌ریاست جمهوری از فعالیت شرکت های دانش بنیان در حوزه بندری و دریایی، گره گشا بودن فعالیت استارتاپ ها در حوزه بندری و دریایی در فضای تحریم، تنوع بی‌نظیر حوزه بندری و دریایی در راستای فعالیت استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان، لزوم هموار شدن مسیر فعالیت شرکت هاى دانش بنیان و استارتاپ ها در حوزه بندری و دریایی و نیز نگاهی به اکوسیستم جهانی استارتاپ های بندری و دریایی منتشر شد.

بدون شک ظرفیت انبوهی در حوزه بندری و دریایی وجود دارد که از نظر شــرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها مغفول مانده اســت و نیازسنجی درست در این حوزه می تواند نه تنها زمینه درآمدزایی در این حوزه را برای بخش خصوصی رقم بزند بلکه شــرایط را برای انجام فعالیت های نوآورانه و فناورانه در حوزه بندری و دریایی فراهم می کند.

ســازمان بنادر و دریانوردی «هوشمندســازی» را در تمام مرزهای تحت پوشش ماموریتی خود مدنظر قرار داده اســت و «مرکز هوشمندسازی» این ســازمان نیز تا پایان سال جاری راه اندازی می شود.  هوشمندسازی؛ موضوعی چند بعدی است که باید به همه ابعاد آن توجه کرد و بررسی تجربه های موفق سایر کشورها در این زمینه امری ضروری اســت چرا که تجارت فرامرزی کشور به عنوان حمل و نقل کالا از خشــکی به دریا و از دریا به خشکی نیازمنــد تعامل تمامی ارگان های و ســازمان های ذیربط اعم از بخش خصوصی، دولتی و شــبه دولتی است و به طور حتم هر قدر تعامل بین ارگان ها و سازمان های ذیربط با سازمان بنادر و دریانوردی در این راســتا بهتر و موثرتر باشد، تسهیل تجارت فرامرزی به مطلوب ترین شکل ممکن رقم می خورد.

این نسخه از نشریه الکترونیکی، با گفتارهایی از فرهاد منتصر کوهســاری؛ معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی، محمد قائم تاجگردون؛ مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بنادر و دریانوردی، ســید محمد صاحب کار؛ رئیس مرکز شــرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حســن آقاکثیری؛ رییس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معــدن و تجارت، ســعید ســهراب پور؛ رییس دبیرخانه جذب نخبگان در دانشگاه ها در بنیاد ملی نخبگان، افشــین کلاهى؛ رئیس کمیســیون کســب و کارهاى دانش بنیــان اتــاق بازرگانى، صنایــع، معادن و کشــاورزى ایران همراه است.

۲۳ دی ۱۳۹۸ ۱۳:۲۸
تعداد بازدید : ۸۸۳