پنج شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹
 

اخبار

نایب رییس اول کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی عنوان کرد:

سازمان بنادر در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی متحول شده است/ لزوم بازبینی و تسهیل قوانین دست و پاگیر به منظور فعالیت بخش خصوصی در بنادر/ ​بخش خصوصی؛ علاقمند به فعالیت اقتصادی در بنادر ایران/ فرصت های خوبی برای فعالیت بخش خصوصی در بنادر کشور ایجاد شده است

رضا رستمی، اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی
نایب رییس اول کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور دچار تحول شده است، گفت: مدیریت توانمند این سازمان موجب شده تا وضعیت بنادر نسبت به قبل بهبود پیدا کند.

رضا رستمی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، در مورد الزامات توسعه بنادر کشور و فعالیت سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی در راستای تحقق این هدف، اظهار کرد: با توجه به مسائلی که از نظر اقتصادی بر کشور حاکم شده است، توسعه بنادر می تواند به بهبود وضعیت فعلی کمک کند.

وی با اشاره به اینکه فرصت های بسیار خوبی به منظور فعالیت بخش خصوصی در بنادر کشور ایجاد شده است، عنوان کرد: خوشبختانه به عنوان فعال بخش خصوصی در بنادر شمالی کشور باید بگویم زیرساخت های خوبی در بنادر شمالی ایجاد شده و سرمایه گذاری خوبی از سوی بخش خصوصی ایجاد شده است که این اتفاق به رونق اقتصاد و اشتغالزایی منجر می شود.

نایب رییس اول کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران با بیان اینکه باید قوانین دست و پاگیر به منظور سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور تسهیل شود، گفت: باید شرایطی را برای فعالیت بخش خصوصی در بنادر ایجاد کنیم که شاهد جذب سرمایه آن ها به منظور فعالیت های اقتصادی در داخل کشور و به ویژه بنادر باشیم.

رستمی ادامه داد: بهبود شرایط و بازبینی قوانین موجود می تواند به افزایش فعالیت ها در حوزه واردات و صادرات از بنادر کشور کمک کند؛ برخی از این قوانین مربوط به سال های گذشته است، درحالی که شرایط هم اکنون از نظر اقتصادی تغییر کرده است و باید بازبینی قوانین و شرایط مدنظر قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه شرایط خوبی در بنادر کشور به منظور سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد شده است، اظهار کرد: عقیده دارم سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه جذب سرمایه گذار و توسعه سرمایه گذاری متحول شده است.

نایب رییس اول کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی مدیریت توانمندی دارد و اینگونه توانسته وضعیت را نسبت به گذشته بهبود بخشد، گفت: تعامل بسیار خوبی بین سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی به وجود آمده است و امیدواریم این تعامل در آینده نیز بهبود یابد.

رستمی در ادامه با اشاره به اینکه کارکرد بنادر کشور اعم از شمالی و جنوبی متفاوت است، اظهار کرد: به طور حتم در بنادر کشور کمبودهایی نیز وجود دارد و باید شرایط خاص هر بندر به منظور فعالیت سرمایه گذاران صورت گیرد.

وی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی علاقمند به سرمایه گذاری در بنادر کشور است، اظهار کرد: به طور حتم اگر شرایط سرمایه گذاری بخش بخصوص در بنادر بهبود پیدا کند و قوانین موجود به روزرسانی و تسهیل شود، شاهد فعالیت هرچه بیشتر فعالان اقتصادی بخش خصوصی در بنادر کشور خواهیم بود.

 

 

 

 

  

۷ مرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۰۲
تعداد بازدید : ۱,۱۳۹