جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹
 

اخبار

تأیید سازمان بین‌المللی‌ دریانوردی بر اجرای‌ کامل استانداردها در مراکز آموزش دریانوردی ایران/ معرفی ایران به عنوان کشور پایبند و متعهد به تمامی کنوانسیوان‌های بین‌المللی/ ابقای ایران در لیست سفید کنوانسیوان STCW به مدت ۵ سال

ابقای ایران ، لیست سفید، کنوانسیوان STCW
مدیرکل امور دریانوردان و سازمان‌های بین‌المللی تخصصی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به موفقیت مجدد این سازمان در ممیزی مراکز آموزش دریانوردی ایران توسط نماینده مورد تأیید سازمان بین‌المللی دریانوردی، گفت: ایران؛ برای مدت ۵ سال در لیست سفید کنواسیون استاندارهای آموزش دریانوردی، گواهینامه های دریانوردی و نگهبانی افسران و مهندسان دریانوردی (STCW)ابقا شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، علی‌اکبر مرزبان با بیان اینکه سازمان بین‌اللملی دریانوردی (IMO)در یکصد و دومین اجلاس کمیته ایمنی دریانوردی و با بررسی ممیزی مستقل صورت گرفته از مراکز آموزش دریانوردی در ایران، تأیید کرد که ایران به صورت کامل موفق شده است. مقررات این سازمان را در حوزه آموزش دریانوردی به اجرا درآورد، تصریح کرد: موفقیت قابل تحسین ایران در ممیزی دوره ای آموزش، آزمون و صدور گواهینامه‌های شایستگی برای دریانوردان، ایران را به عنوان یک کشور پایبند و متعهد به معاهده‌های بین‌المللی در حوزه دریایی و دریانوردی معرفی کرده است.
وی گفت: تأثیر بر اشتغال دریانوردان ایرانی در کشتی ها خارجی و زمینه‌سازی شهرت و اعتبار ایران در مراجع بین‌المللی دریانوردی از جمله مزیت‌هایی است که موفقیت ایران در ممیزی سیستم‌های آموزش دریانوردی ایران به همراه دارد.
به گفته مرزبان، دریانوردان ایرانی می‌توانند با دریافت گواهینامه‌های شایستگی دریانوردی از مراکز آموزشی معتبر ایران، بر روی هر کشتی با پرچم هر کشوری فعالیت داشته باشند.
وی تأکید کرد: ارتقای دانش و سطح مهارت دریانوردی باعث می‌شود تا ایمنی کشتی، کالا و مسافر و خدمه ارتقاء پیدا کند؛ چراکه بیش از ۸۰ درصد حوادث دریایی ناشی از خطای انسانی است.
مدیرکل اموردریانوردان و سازمان‌های بین‌المللی تخصصی سازمان بنادر و دریانوردی با حائز اهمیت خواندن موفقیت در ممیزی سیستم‌های آموزش دریانوردی، افزود: گرفتن تایید ممیزی از سازمان بین‌المللی دریانوردی کار چندان ساده ای نیست؛ چراکه این سازمان در اجرای شاخص‌های ممیزی آموزش دریانوردی، از پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های خاصی استفاده می‌کند و این موفقیت در شرایطی به‌دست آمده است که بخش دریایی کشور با شدیدترین تحریم‌ها و محدودیت‌ها مواجه است.
۲۱ آبان ۱۳۹۹ ۰۹:۵۷
تعداد بازدید : ۲۲۹