جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹
 

اخبار

تیم مدیریت بحران،پدافند غیر عامل و HSE بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان برگزار کرد:

مانور دور میزی با موضوع مقابله با بحران آبگرفتگی و تند باد و دیگر حوادث غیر مترقبه

مانور دور میزی با موضوع مقابله با بحران آبگرفتگی و تند باد و دیگر حوادث غیر مترقبه
با هدف ارزیابی ظرفیت ها و پاسخ به شرایط اضطراری، مانور دور میزی بحران با سناریوی مقابله با بحران آبگرفتگی و تند باد و دیگر حوادث غیر مترقبه با حضور تیم های آتش نشانی دهیاری بندر شناس، دیوان، دهیاری چاه مسلم و تیم آتش نشانی شهرداری بندرکنگ در سالن کنفرانس بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان، سعید اسدی مسئول مدیریت بحران، پدافند غیر عامل و HSE بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان گفت: به دلیل اهمیت انجام مانور در فاز آمادگی و پیش از بحران، مطابق سناریوی طراحی و تدوین شده توسط واحد مدیریت بحران، پدافند غیر عامل و HSE بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان، مانور تمرینی دور میزی با هدف آشناسازی تیم ها و کارکنان با شرح وظایف محوله و همچنین تمرین برنامه نویسی در کمترین زمان، تمرین و ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی، شناسایی نقاط قوت اعضای چارت بحران و ارزیابی توانایی و استخراج مشکلات و موانع موجود برگزار شد.

اسدی با اشاره به اهداف مانور دورمیزی افزود: مهمترین اهداف این مانور فرصت دادن به شرکت کنندگان برای ارزیابی ظرفیت ها و برنامه های جاری، پاسخ به شرایط اضطراری، تمرکز بر فرآیند های تصمیم گیری، شناسایی اولویت ها و مسئولیت ها، بازبینی اولویت ها با توجه به اطلاعات جدید و ایجاد اولویت ها در پاسخ به مقابله با بحران آبگرفتگی و تند باد و دیگر حوادث غیر مترقبه است.

وی با اشاره به دیگر اهداف این مانور و تاکید بر ضرورت ارزیابی نقاط ضعف و قوت هر تیم و واحد شرکت کننده در مانور از سوی مدیران و کارشناسان، اضافه کرد: از مهم ترین اهداف دیگر این مانور، افزایش مهارت کارکنان برای ارایه کارکردهای فراخوان کارکنان، ارزیابی سریع مشترک، هماهنگی درون بخشی، فرماندهی و کنترل، پشتیبانی و تداوم ارایه خدمات و ارتباطات نیز می باشد.

مسئول مدیریت بحران، پدافند غیر عامل و HSE بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان تصریح کرد: در این مانور دورمیزی مقابله با بحران آبگرفتگی و تند باد و دیگر حوادث غیر مترقبه، نحوه جلوگیری از ازدحام در محل حادثه، تخلیه کارکنان، راه های تخلیه اضطراری، نحوه استفاده از کپسول های آتش نشانی، اطلاع رسانی و اعلام کد، تهیه عکس و فیلم و مستند سازی وقایع توسط شرکت کنندگان مرور و بررسی شد و در پایان ضمن ارزیابی مانور نظرات اعضاء در خصوص پیشنهادات، محاسن و کاستی های مانور جمع آوری گردید تا ضمن بحث در کمیته بحران جهت مانور بعدی پیگیری و اصلاح گردد.

۲۵ آبان ۱۳۹۹ ۱۸:۲۲
تعداد بازدید : ۱۰۱