یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
 

اخبار

سازمان بنادر ؛ جزو 10دستگاه برتر دومین دوره جایزه دولت الکترونیک شد/ اعطای گواهی اهتمام به تعالی در دولت الکترونیک به سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر در میان در ۱۰ دستگاه برتر دومین دوره جایزه دولت الکترونیک
در دومین دوره جایزه دولت الکترونیک، سازمان بنادر و دریانوردی، موفق شد در میان ۹۱ دستگاه اجرایی، جزو ۱۰ دستگاه رتبه برتر شود و گواهی اهتمام به تعالی در دولت الکترونیک در سال ۹۸ در بخش تکلیفی را کسب کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، در مراسمی با حضور جمشید انصاری؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و جمعی از مدیران این سازمان و تنی چند از مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی، از سازمان های برتر دومین دوره جایزه دولت الکترونیک تقدیر به عمل آمد.

در اجرای "دستورالعمل جایزه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران" در سال ۱۳۹۵، دومین دوره جایزه دولت الکترونیک به منظور ارتقای آمادگی الکترونیکی دستگاه‌ها، ایجاد زمینه لازم برای بهبود رتبه کشور در سطح بین‌المللی در حوزه دولت الکترونیک و همچنین ایجاد فرهنگ رقابت مثبت، نوآوری و انگیزه در دستگاه‌های اجرایی در این زمینه، تسهیل و ارتقاء سطح خدمات دولت و نیز اصلاح نظام اداری با رویکرد الکترونیکی کردن خدمات برگزار شد و سازمان بنادر و دریانوردی در میان ۱۰ دستگاه برتر کشور در بخش تکلیفی، حایز رتبه شد.

سازمان بنادر و دریانوردی با ارائه سه پروژه از یازده پروژه مصوب هوشمندسازی سازمان که در سال ۹۷-۹۸ در دستور کار قرار داشته‌، در دومین دوره جایزه دولت الکترونیک شرکت کرد و بر اساس مقیاس هایی چون زیر معیار الکترونیکی کردن فرآیندها؛ زیرمعیار زیرساخت و شبکه و زیرمعیار سیستم و داده ها، حایز دریافت گواهی اهتمام به تعالی در دولت الکترونیک شد.

بر این اساس امروز و طی مراسمی محمد راستاد؛ معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی  لوح تقدیر دومین دوره جایزه دولت الکترونیک را دریافت کرد.

گفتنی است هر ساله دستگاه های اجرایی، با توجه به معیارهای تعیین شده، مورد ارزیابی قرار می گیرند و فراهم نمودن زمینه های همگامی و انطباق با تغییرات اساسی و گریزناپذیر در زمینه ارائه خدمات الکترونیک و به کارگیری ICT ، مستلزم اهتمام ویژه مدیران ارشد دستگاه های اجرایی برای توسعه خدمات الکترونیک در دستگاه خود، در چارچوب برنامه های تدوین شده دولت است.

شناخت وضعیت موجود دستگاه اجرایی در زمینه توسعه دولت الکترونیک؛ شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود دستگاه از دید ارزیاب بیرونی؛ ایجاد امکان ارزیابی و مقایسه عملکرد دستگاه های اجرایی و شناسایی برنامه های بهبود با توجه به گزارش بازخورد جایزه در خصوص نقاط قوت و قابل بهبود، از جمله مزیت های این جایزه محسوب می شود.

۵ اسفند ۱۳۹۹ ۱۴:۲۹
تعداد بازدید : ۳۱۲