دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
 

اخبار

موفقیت سازمان بنادر در کسب سطح بالای دانش فنی در مدیریت فناوری اطلاعات/ کسب رتبه اول کیفیت وب‌گاه‌ها و خدمات الکترونیک در سطح وزارت راه و شهرسازی/ تقدیر دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات از سازمان بنادر و دریانوردی

علیرضا قربانی، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان بنادر و دریانوردی، فناوری اطلاعات کشور،خدمات الکترونیک
بر اساس گزارش دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور از نتایج ارزیابی دور هفتم شاخص های ارزیابی کیفیت وب‌گاه‌ها و خدمات الکترونیک دستگاههای اجرایی کشور، سازمان بنادر و دریانوردی موفق به کسب سطح بالای دانش فنی در مدیریت فناوری اطلاعات و رتبه اول کیفیت وب‌گاه‌ها و خدمات الکترونیک در سطح وزارت راه و شهرسازی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، بر اساس نتایج حاصله از گزارش دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ با توجه به سخت گیرانه بودن این دوره ارزیابی که صرفا 30 دستگاه اجرایی در این رده بندی قرار گرفت و 122 دستگاه در رده بندی متوسط به پایین قرار گرفتند ،سازمان بنادر و دریانوردی موفق به کسب رتبه هفدهم از بین 166 دستگاه ارزیابی شونده و کسب امتیاز خوب شد.
بر اساس این گزارش، سازمان بنادر همچنین موفق به کسب رتبه اول در خوشه خدمات حمل و نقل، رتبه اول در سطح مجموعه وزارت راه و شهرسازی، رتبه اول کشوری در بیشترین میزان رشد امتیازی نسبت به ارزیابی دوره قبل و کسب رتبه هشتم کشوری در اولویت سیاستی دولت کار بر محور از سوی سازمان بنادر و دریانوردی به دست آمد.
قرار گرفتن سازمان بنادر و دریانوردی در سطح امتیازی بالاتر از میانگین کشوری در هریک از چهار اولویت سیاستی به گونه ای که امتیاز دولت کاربر 87.5 (امتیاز میانگین کشوری 50)، امتیاز دولت شفاف 50 (امتیاز میانگین کشوری 36)، امتیاز دولت یکپارچه 45 (امتیاز میانگین کشوری 33)، امتیاز دولت مشارکتی 85 (امتیاز میانگین کشوری 44) و امتیاز کل در دوره هفتم 66.75  (امتیاز میانگین کشوری 41) کسب شد.
همچنین در این گزارش، سطح بالای دانش فنی در مدیریت فناوری اطلاعات در دستگاه و حضور و مشارکت نماینده دستگاه به صورت فعال و پیگیر در فرآیند ارزیابی دور هفتم، چابک بودن دستگاه در رفع نواقص و ضعف‌های مشاهده شده حین و بعد از دوره ارزیابی قبلی بر وفق نتایج شاخص‌های ارزیابی، اهتمام دستگاه در الکترونیکی کردن بخش عمده ای از خدمات شناسنامه دار تکلیفی خود و نیز حضور فعال نماینده دستگاه فرآیند ارزیابی دوره به عنوان نقاط قوت سازمان بنادر و دریانوردی اعلام شده است.
این گزارش می افزاید؛ رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور و رییس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در نامه ای خطاب به علیرضا قربانی مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان بنادر و دریانوردی، از همکاری صادقانه این سازمان که منجر به گسترش خدمات الکترونیکی برای هم میهنان عزیز و کاهش مراجعات شهروندان و پیشگیری از جعل و فساد شده ، قدردانی کرده است.
۲ شهریور ۱۴۰۰ ۰۸:۵۱
تعداد بازدید : ۲۶۸