یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰
 

اخبار

اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه میزبان مدیر کل امور اجرایی و هماهنگی دولت بود

اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه میزبان مدیر کل امور اجرایی و هماهنگی دولت بود
مدیر کل امور اجرایی و هماهنگی دولت که در رأس هیئتی از سرمایه گزاران داخلی و خارجی در اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه حضور داشت پس از بازدید میدانی و بازدید از پروژ های عمرانی و طرح های توسعه این بندر ، با مدیر این بندر تشکیل جلسه داد .
مهندس علی زارنقانی در دیدار با اسماعیل مکی زاده  از تلاش  دستگاه اجرایی کشور برای استفاده حداکثر از ظرفیت های موجود برای توسعه اقتصادی شهرستان بند رلنگه خبر داد وافزود: با وجود پتانسیل های بالای شهرستان وزمینه ها ی مختلف سرما یه گزاری ، بندر لنگه میتواند به عنوان یکی از نقاط مهم تجاری و سرمایه گزاری معرفی شود.
آقای زارنقانی در این جلسه درخواست یکی از سرمایه گزاران مبنی بر احداث اسلکه با عمق آبخور بالای ده متر را با مدیر این اداره مورد بررسی قرار داد و مدیر این اداره انجام مطالعات و بررسی های میدانی را ضروری دانست.
آقای اسماعیل مکی زاده اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه را مرکز بنادر غرب استان هرمزگان معرفی نمود و  گفت : با سیاست گذاری های کلان دولت و سازمان بنادر ودریانوردی مبنی بر توسعه شهرهای ساحلی و بازارهای قدیمی با احداث موج شکن ها و حضور دکتر احمدی نژاد برای افتتاح برخی از آنها در سال جاری که خود مؤکد این موضوع است ، توسعه دریایی در پیشانی محور توسعه شهرستان قرار گرفته است و در آینده نزدیک این مهم محقق خواهد شد.
مهندس مکی زاده در ادامه شرایط جغرافیایی برخی از نقاط در این شهرستان را مساعد با احداث موج شکن و بندر گاه دانست و افزود: موضوع را پیگیری خواهد نمود و مطعاقباً اعلام خواهد کرد.
۸ اَمرداد ۱۳۹۰ ۱۲:۵۶
تعداد بازدید : ۱,۵۶۰