سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/امور دریایی/مراکز کنترل وترافیک دریایی غرب استان

مراکز کنترل وترافیک دریایی غرب استان

مرکز کنترل ترافیک دریایی بندرلنگه – کنترل لنگه (LENGEH PORT CONTROL) 
 
بر اساس ماده 5 قسمت B از کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا (SOLAS) هر کشور عضو کنوانسیون یا به تنهایی و یا با کمک دیگر کشورها می بایست تاسیسات ساحلی جهت فراهم نمودن خدمات هوایی یا زمینی ارتباطات رادیویی ایجاد نماید.سازمان بنادر و دریانوردی نیز یا توجه به این مهم و همچنین بر اساس بند 6 از ماده سوم  آئین نامه سازمان که اداره شبکه های مخابراتی در دریا و خشکی برای تماس با کشتیها و بنادر تابعه را از وظایف سازمان قرارداده است اقدام به ایجاد ایستگاه های ساحلی ارتباطات دریایی و کنترل ترافیک نموده و با توسعه مدیریت بر این مراکز در راستای ارتقای ایمنی دریانوردی و انجام وظایف حاکمیتی خویش قدم برداشته است.
مرکز کنترل ترافیک دریایی بندرلنگه با نام اختصاری کنترل لنگه (Lenge Port Control) و با هدف پوشش رادیویی آبهای ساحلی منطقه و ایجاد ایمنی و امنیت تردد شناورها بصورت شبانه روزی در حال فعالیت و آماده خدمات رسانی به شناورها می باشد.
 

لیست ایستگاه های مخابرات دریائی و مراکز کنترل ترافیک دریایی منطقه غرب استان
 

برج کنترل1

وظایف و خدمات قابل ارائه در ایستگاه بندرلنگه :
● انجام هماهنگی عملیات های ورود، خروج و جابجایی شناورها
● انجام هماهنگی عملیات های پهلو دهی و جداسازی شناورها
● هماهنگی و نظارت بر عملیات لنگراندازی و لنگربرداری شناورها در لنگرگاههای داخلی و خارجی
● هماهنگی عملیات راهنمایی و یدک کشی شناورها
● همکاری و هماهنگی های لازم در شرائط اضطرار کشتیها در محدوده بندر (در اتفاقاتی همچون آتش سوزی، از دست دادن نیروی رانش و کنترل، آلودگی ایجاد شده توسط کشتی و ....)
● دریافت پیام اضطرار از شناورهای مضطر و اعلام به مرکز هماهنگی نجات دریایی عباس رادیو  (MRCC) و انجام هماهنگی های محلی بمنظور ارائه خدمات جستجو و نجات دریایی
● دریافت پیام های مربوط به آلودگی آب دریا و انتقال پیام به مرکز مقابله با آلودگی آب دریا
● نظارت بر حسن اجرای مقررات دریایی و بندری در خصوص پرچم ها و چراغ ها
● همکاری و هماهنگی در مانورها و طرح مسافری نوروزی
● ثبت اطلاعات تردد در نرم افزار GCOMS  
● هماهنگی و نظارت بر عملیات لنگراندازی و لنگربرداری شناورها در لنگرگاههای داخلی و خارجی.
      ● ارائه سرویس های رادیو تلفنی درباندهای VHF,MF,HF جهت برقراری ارتباطات پرسنل کشتی با مقصد مورد نظر وبلعکس
● اعلام وضعیت هواشناسی از طریق تجهزات رادیویی به شناورها
● بررسی و پیشنهاد تجهیزات مورد نیاز ایستگاه های مخابرات دریایی
  
اطلاعات مربوط به مخابرات دریایی

 
نام: لنگه رادیو   Name: Lengeh Radio                             Control 
POS:26ْ 32'46.32"N - 54ْ 53'15.00"E
Call Sign: EQI2 

MMSI NO :     Control [004224302]

TEL:+98 7622242844  ;    FAX:+98 7622240387;       E-Mail: LENGEHRADIO@PMO.IR
Services: METEO; OBS; RADIOMED; RFT-1; SAR

تجهیزات موجود در برج مراقبت بندرلنگه

برج کنترل 2  

 
· وی اچ اف SAILOR : جهت انجام تماس های رادیویی روزمره ایستگاه ساحلی با شناوران

 

برج کنترل3

 

·    VHF DSC ROHD & SCHWARZ:      دستگاه فرستنده و گیرنده با توان W 100 که W 50 آن در مدار set بوده و مورد استفاده قرار می گیرد.
همچنین جهت ارائه سرویس های رادیو تلفنی جهت برقراری ارتباطات پرسنل کشتی با مقصد مورد نظر و بلعکس نیز کاربرد دارد.

 

برج کنترل 4

 

· ( MF-HF(SSB: دستگاه فرستنده و گیرنده به منظور استفاده در بردهای بلند خصوصا عملیات های جستجو و نجات دریایی
 

برج کنترل5

  
 
· تجهیزات هواشناسی : شامل بادسنج ، رطوبت سنج ، حرارت سنج و فشار سنج جهت دریافت اطلاعات و بکارگیری در ایمنی دریانوردی و تخلیه و بارگیری 
 

برج کنترل6    برج کنترل7

  
· سیستم VTS :  این سیستم به منظور کنترل ترافیک دریایی و اعمال نظارت و هدایت ایمن و دقیق واحدهای شناور و لحاظ نمودن قوانین بین المللی دریانوردی در بندر نصب راه اندازی شده است.

 
-          RADAR : سیستم دریافت و ارسال امواج جهت ردیابی اهداف
-          DF : سیستم جهت یاب رادیویی شناورها
-          AIS : سیستم شناسایی اتوماتیک شناورها
-          VHF : سیستم شبکه ارتباطات رادیویی
-          METEO : سیستم هواشناسی و هیدروگرافی

        

برج کنترل8

 

برج کنترل9   برج کنترل10