یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
مدیر

قاسم عسکری نسب مدیر بندر

 • : اداره بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان - بندرلنگه
 • : 076-4424-3281
 • : 2424 یا 2323
 • : 076-4424-3289
 • :
محمود جمشیدی

محمود جمشیدی معاونت اداری مالی

 • : اداره بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان - بندرلنگه
 • : 076-44-24-3284
 • : 2203
 • : 0917-163-0314
 • : 076-44-24-5182
 • :
user

حمید زنگانه معاون دریایی وبندری

 • : اداره بنادر ودریانوردی بندر لنگه
 • : 0762-2240393
 • : 2205
 • : 0762- 2240387
محمد یاسین یزدانی

محمد یاسین یزدانی معاون فنی ومهندسی

 • : 076-4424-3290
 • : 2242-2241
 • : 076-4424-5186
 • :
دادخدا بناوندی

دادخدا بناوندی رئیس حراست

 • : 076-4424-3281
 • : 2214
بهنام جوکار

بهنام جوکار رئیس گارد و انتظامات

 • : 076-4424-3281
 • : 2293