جمعه ۲۱ اَمرداد ۱۴۰۱
 
رسانه جدید

قاسم عسکری نسب مدیریت بندر

 • : اداره بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان - بندرلنگه
 • : 076-4424-3281
 • : 2424 یا 2323
 • : 076-4424-3289
 • :
asanh

حسین آسن معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

 • : اداره بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان - بندرلنگه
 • : 076-44-24-3284
 • : 2203
 • : 076-44-24-5182
 • :
رسانه جدید

خداداد پلاشی معاونت دریایی وبندری

 • : اداره بنادر ودریانوردی بندر لنگه
 • : 0762-2240393
 • : 2205
 • : 0762- 2240387
رسانه جدید

محمد حسین انتظاری معاونت فنی ومهندسی

 • : 076-4424-3290
 • : 2242-2241
 • : 076-4424-5186
سامانپور

علی سامان پور رئیس حراست

 • : 076-4424-3281
 • : 2214
رسانه جدید

بهنام جوکار رئیس یگان حفاظت

 • : 076-4424-3281
 • : 2293
رسانه جدید

عبدالله قطارانی نژاد مسئول روابط عمومی

 • : ۰۷۶-۴۴۲۴-۳۲۸۱
 • : 2323
 • : 09127751541
 • : 076244243289