جمعه ۲۱ اَمرداد ۱۴۰۱
 

پروژه های خاتمه یافته

ردیف

 عنوان پروژه

پیمانکار
کارفرما
مشاور
 توضیحات
1
دیوار کشی وکانال دفع آبهای سطحی
شرکت طرح و ساز پایدار هرمزگان
اداره بنادر و دریا نوردی بندر لنگه
مهندسین مشاور عمران ایران
 اطلاعات بیشتر
2
 محوطه سازی اراضی غربی
شرکت عمران ابنیه هرمز
اداره بنادر و دریا نوردی بندر لنگهمهندسین مشاور عمران ایران
 اطلاعات بیشتر