جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸
 

تعداد بازدیدکنندگان

۸ نفر
۱۹,۷۹۲,۰۰۱ نفر
۶,۱۱۰ نفر
۹,۹۶۵ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۲۹ ۴۱   کاربر ۱۱۰   صفحه
۰۶/۲۸ ۷۲   کاربر ۱۲۰   صفحه
۰۶/۲۷ ۹۰   کاربر ۱۸۹   صفحه
۰۶/۲۶ ۱۱۲   کاربر ۱۶۶   صفحه
۰۶/۲۵ ۱۲۹   کاربر ۲۷۳   صفحه
۰۶/۲۴ ۲۰۶   کاربر ۲۵۲   صفحه
۰۶/۲۳ ۱۱۱   کاربر ۲۴۲   صفحه
۰۶/۲۲ ۸۱   کاربر ۱۵۰   صفحه
۰۶/۲۱ ۶۸   کاربر ۱۱۰   صفحه
۰۶/۲۰ ۴۵۳   کاربر ۵۴۶   صفحه
۰۶/۱۹ ۸۹   کاربر ۱۵۹   صفحه
۰۶/۱۸ ۶۷   کاربر ۱۱۹   صفحه
۰۶/۱۷ ۹۸   کاربر ۱۹۱   صفحه
۰۶/۱۶ ۱۱۶   کاربر ۲۰۱   صفحه
۰۶/۱۵ ۷۶   کاربر ۱۳۶   صفحه
۰۶/۱۴ ۸۹   کاربر ۱۳۱   صفحه
۰۶/۱۳ ۱۴۶   کاربر ۲۵۱   صفحه
۰۶/۱۲ ۱۲۵   کاربر ۲۲۸   صفحه
۰۶/۱۱ ۸۴   کاربر ۱۴۰   صفحه
۰۶/۱۰ ۹۵   کاربر ۱۵۴   صفحه
۰۶/۰۹ ۱۱۲   کاربر ۱۶۹   صفحه
۰۶/۰۸ ۱۰۶   کاربر ۱۷۲   صفحه
۰۶/۰۷ ۹۰   کاربر ۲۲۶   صفحه
۰۶/۰۶ ۱۰۴   کاربر ۲۶۱   صفحه
۰۶/۰۵ ۹۷   کاربر ۲۴۴   صفحه
۰۶/۰۴ ۱۲۳   کاربر ۲۳۵   صفحه
۰۶/۰۳ ۸۴   کاربر ۱۶۲   صفحه
۰۶/۰۲ ۱۱۲   کاربر ۲۰۴   صفحه
۰۶/۰۱ ۸۳   کاربر ۱۷۱   صفحه
۰۵/۳۱ ۶۹   کاربر ۹۸   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۳۲,۲۴۵ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۲۱,۸۵۹ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۸,۲۸۸ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۶,۵۷۲ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۴,۷۸۰ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۷,۸۳۵ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۸,۳۳۷ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۲۸,۸۹۰ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۳۸,۹۴۲ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۵۱,۱۰۶ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۵۶,۳۲۹ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵۷,۴۱۸ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۵۵,۳۲۰ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۵۷,۵۵۹ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۵۶,۹۹۵ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۵۳,۹۰۰ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۵۰,۷۶۸ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴۷,۹۷۵ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۵۱,۸۷۷ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۴۱,۸۱۱ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۴۰,۶۷۹ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۴۳,۴۰۷ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۴۳,۲۹۶ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۳۹,۲۶۳ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۵,۹۶۱,۶۱۵ ۳۱ %
ZZZ
ZZZ
۴,۵۰۱,۶۴۶ ۲۴ %
GBR
GBR
۲,۸۷۷,۶۶۵ ۱۵ %
USA
USA
۱,۷۹۰,۰۸۳ ۹ %
EU
EU
۱,۳۱۲,۷۲۴ ۷ %
CHN
CHN
۶۲۶,۴۶۸ ۳ %

۵۶۲,۹۷۲ ۳ %
DEU
DEU
۳۷۸,۷۳۹ ۲ %
FRA
FRA
۲۵۱,۵۸۵ ۱ %
ROM
ROM
۱۸۸,۳۲۶ ۱ %
RUS
RUS
۱۵۳,۸۵۴ ۱ %
UKR
UKR
۱۲۹,۳۵۸ ۱ %
IND
IND
۹۳,۲۵۸ ۰ %
JPN
JPN
۷۵,۶۱۴ ۰ %
POL
POL
۵۳,۸۷۹ ۰ %
NOR
NOR
۴۳,۶۸۶ ۰ %
CAN
CAN
۴۳,۴۰۷ ۰ %
NLD
NLD
۴۱,۴۷۶ ۰ %
KOR
KOR
۳۱,۵۳۶ ۰ %
PRT
PRT
۳۱,۳۴۹ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱۰۵,۷۹۲ ۴۱ %
Firefox
Firefox
۵۷,۷۹۱ ۲۲ %
Safari
Safari
۲۳,۳۸۸ ۹ %
Mozilla
Mozilla
۱۷,۸۱۸ ۷ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۶,۹۸۱ ۷ %
IE 9.0
IE 9.0
۸,۶۵۳ ۳ %
Other
Other
۸,۲۵۲ ۳ %
IE 11.0
IE 11.0
۵,۷۵۶ ۲ %
IE 7.0
IE 7.0
۵,۵۳۲ ۲ %
IE 6.0
IE 6.0
۳,۸۴۷ ۱ %
Opera
Opera
۲,۰۵۲ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۱,۶۶۸ ۱ %
Edge
Edge
۶۴۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۸۲,۴۵۹ ۳۲ %
Linux ۵۲,۹۹۳ ۲۱ %
XP ۳۱,۷۲۷ ۱۲ %
Other ۲۵,۰۸۰ ۱۰ %
iOS ۲۱,۷۰۰ ۹ %
Windows 2003 ۱۳,۹۳۹ ۵ %
Windows 10 ۱۲,۲۳۲ ۵ %
Windows 8 ۵,۶۵۱ ۲ %
Vista ۴,۸۹۰ ۲ %
Android ۴,۰۲۶ ۲ %
FreeBSD ۶ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
بندر آفتاب ۲,۰۰۹
بندر افتاب ۷۶۴
بندر لنگه ۷۴۴
حمل و نقل دریایی ۵۹۵
دستگاه تنفسی ۵۸۲
بندر چارک ۵۱۲
دستگاه تنفسی انسان ۴۳۹
اداره بنادر لنگه ۳۳۷
بندرلنگه ۳۲۱
دستگاه تنفس انسان ۲۹۰
تعریف ایمنی ۲۲۹
اداره بنادرودریانوردی بندرلنگه ۲۲۳
اداره بندر لنگه ۲۰۳
کشتیرانی بندر آفتاب ۲۰۳
بندرآفتاب ۲۰۱
متن تقدیر نامه ۱۹۹
جزیره لاوان ۱۸۵
بندرافتاب ۱۶۲
تعریف پیشگیری ۱۵۹
مثلث حیات ۱۵۵
سیستم تنفسی انسان ۱۴۹
کالاهای خطرناک ۱۴۴
حمل ونقل دریایی ۱۳۲
مناقصه ۱۳۰
مثلث حیات در زلزله ۱۲۷
اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه ۱۲۳
قایق سازی ۱۱۶
ساعت حرکت ۱۱۵
مقدمه ۱۱۵
بندرچارک ۱۱۰
اداره بنادر ودریانوردی بندرلنگه ۱۰۸
چارک ۱۰۷
کیش ۱۰۰
فیزیولوژی دستگاه تنفس ۹۳
سیستم تنفسی ۹۲
موسسه رده بندی ایرانیان ۹۱
ساعت حرکت شناورها ۹۰
مناقصات ۸۵
استخدام ۸۵
موسسه رده بندی آسیا ۸۳
کشتیرانی بندر لنگه ۸۲
تابعیت کشتی ۶۷
انواع دستگاه تنفسی اتش نشانی از نظر عملکرد ۶۷
اسکله بندر لنگه ۶۶
اداره بندرلنگه ۶۶
لنگه ۶۴
اداره بنادر و دریانوردی لنگه ۶۴
کشتیرانی بندر افتاب ۶۲
پیشگیری از حریق ۵۹
کشتیرانی بندر چارک ۵۵