یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸
 

تعداد بازدیدکنندگان

۴ نفر
۲۰,۴۶۵,۶۸۴ نفر
۳۰۶ نفر
۹,۸۸۲ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۸/۲۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۲۵ ۸۳   کاربر ۱۵۸   صفحه
۰۸/۲۴ ۹۵   کاربر ۱۲۴   صفحه
۰۸/۲۳ ۱۱۳   کاربر ۱۵۵   صفحه
۰۸/۲۲ ۱۲۳   کاربر ۲۶۲   صفحه
۰۸/۲۱ ۱۲۰   کاربر ۲۷۱   صفحه
۰۸/۲۰ ۱۳۹   کاربر ۲۲۱   صفحه
۰۸/۱۹ ۱۸۶   کاربر ۳۴۰   صفحه
۰۸/۱۸ ۱۷۱   کاربر ۲۷۵   صفحه
۰۸/۱۷ ۱۱۲   کاربر ۲۰۸   صفحه
۰۸/۱۶ ۱۱۳   کاربر ۱۶۰   صفحه
۰۸/۱۵ ۱۳۹   کاربر ۲۲۰   صفحه
۰۸/۱۴ ۱۷۰   کاربر ۲۶۸   صفحه
۰۸/۱۳ ۱۹۰   کاربر ۳۴۸   صفحه
۰۸/۱۲ ۱۴۶   کاربر ۲۰۲   صفحه
۰۸/۱۱ ۱۳۶   کاربر ۲۱۷   صفحه
۰۸/۱۰ ۱۲۳   کاربر ۲۰۵   صفحه
۰۸/۰۹ ۱۱۷   کاربر ۱۸۳   صفحه
۰۸/۰۸ ۱۴۰   کاربر ۲۵۸   صفحه
۰۸/۰۷ ۱۳۳   کاربر ۲۲۴   صفحه
۰۸/۰۶ ۱۷۰   کاربر ۳۰۱   صفحه
۰۸/۰۵ ۱۸۱   کاربر ۳۲۹   صفحه
۰۸/۰۴ ۱۸۹   کاربر ۳۵۶   صفحه
۰۸/۰۳ ۱۵۰   کاربر ۲۶۵   صفحه
۰۸/۰۲ ۱۷۴   کاربر ۳۱۵   صفحه
۰۸/۰۱ ۱۷۹   کاربر ۲۵۵   صفحه
۰۷/۳۰ ۱۸۳   کاربر ۳۲۵   صفحه
۰۷/۲۹ ۱۵۲   کاربر ۲۹۲   صفحه
۰۷/۲۸ ۱۵۲   کاربر ۲۶۶   صفحه
۰۷/۲۷ ۱۲۵   کاربر ۲۰۷   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۳۲,۶۵۷ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۲۲,۲۴۳ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۸,۴۵۵ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۶,۶۹۷ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۴,۸۶۶ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۷,۹۶۳ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۸,۵۰۸ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۲۹,۱۷۲ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۳۹,۶۲۲ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۵۱,۹۸۶ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۵۷,۴۶۹ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵۸,۲۴۰ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۵۶,۱۶۱ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۵۸,۴۲۹ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۵۷,۸۴۸ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۵۴,۵۴۱ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۵۱,۴۱۶ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴۸,۴۹۶ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۵۲,۴۲۳ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۴۲,۴۴۴ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۴۱,۱۵۷ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۴۳,۸۴۱ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۴۳,۹۰۲ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۳۹,۷۷۵ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۶,۰۷۰,۵۱۰ ۳۱ %
ZZZ
ZZZ
۴,۷۲۸,۱۶۲ ۲۴ %
GBR
GBR
۲,۹۶۹,۰۳۷ ۱۵ %
USA
USA
۱,۸۲۸,۷۹۵ ۹ %
EU
EU
۱,۴۲۰,۴۹۱ ۷ %
CHN
CHN
۶۴۴,۸۲۳ ۳ %

۵۶۲,۹۷۲ ۳ %
DEU
DEU
۴۰۴,۶۴۸ ۲ %
FRA
FRA
۲۵۳,۲۶۳ ۱ %
ROM
ROM
۱۹۹,۰۸۹ ۱ %
RUS
RUS
۱۵۷,۴۵۰ ۱ %
UKR
UKR
۱۳۶,۳۵۹ ۱ %
IND
IND
۹۵,۸۸۶ ۰ %
JPN
JPN
۷۶,۲۵۸ ۰ %
POL
POL
۵۶,۵۰۵ ۰ %
CAN
CAN
۴۴,۹۱۹ ۰ %
NOR
NOR
۴۳,۷۸۶ ۰ %
NLD
NLD
۴۲,۳۰۰ ۰ %
TUR
TUR
۳۴,۳۹۶ ۰ %
PRT
PRT
۳۳,۶۸۶ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱۱۰,۷۳۷ ۴۲ %
Firefox
Firefox
۵۸,۵۷۶ ۲۲ %
Safari
Safari
۲۴,۲۴۲ ۹ %
Mozilla
Mozilla
۱۸,۰۰۹ ۷ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۶,۹۸۶ ۶ %
IE 9.0
IE 9.0
۹,۰۳۷ ۳ %
Other
Other
۸,۳۴۲ ۳ %
IE 11.0
IE 11.0
۵,۸۷۲ ۲ %
IE 7.0
IE 7.0
۵,۵۸۸ ۲ %
IE 6.0
IE 6.0
۳,۸۵۲ ۱ %
Opera
Opera
۲,۰۵۸ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۱,۶۸۹ ۱ %
Edge
Edge
۶۷۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۸۳,۷۹۹ ۳۲ %
Linux ۵۶,۸۷۶ ۲۲ %
XP ۳۱,۷۶۴ ۱۲ %
Other ۲۵,۲۳۰ ۱۰ %
iOS ۲۲,۵۳۱ ۹ %
Windows 2003 ۱۳,۹۴۰ ۵ %
Windows 10 ۱۳,۰۰۳ ۵ %
Windows 8 ۵,۷۹۶ ۲ %
Vista ۵,۰۹۰ ۲ %
Android ۴,۱۰۰ ۲ %
FreeBSD ۶ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
بندر آفتاب ۲,۰۱۶
بندر افتاب ۷۶۷
بندر لنگه ۷۵۰
حمل و نقل دریایی ۵۹۵
دستگاه تنفسی ۵۸۲
بندر چارک ۵۱۸
دستگاه تنفسی انسان ۴۳۹
اداره بنادر لنگه ۳۳۷
بندرلنگه ۳۲۳
دستگاه تنفس انسان ۲۹۰
تعریف ایمنی ۲۲۹
اداره بنادرودریانوردی بندرلنگه ۲۲۳
اداره بندر لنگه ۲۰۳
کشتیرانی بندر آفتاب ۲۰۳
بندرآفتاب ۲۰۲
متن تقدیر نامه ۱۹۹
جزیره لاوان ۱۸۵
بندرافتاب ۱۶۲
تعریف پیشگیری ۱۵۹
مثلث حیات ۱۵۵
سیستم تنفسی انسان ۱۴۹
کالاهای خطرناک ۱۴۴
حمل ونقل دریایی ۱۳۲
مناقصه ۱۳۰
مثلث حیات در زلزله ۱۲۷
اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه ۱۲۵
ساعت حرکت ۱۱۹
قایق سازی ۱۱۶
مقدمه ۱۱۵
بندرچارک ۱۱۰
اداره بنادر ودریانوردی بندرلنگه ۱۰۸
چارک ۱۰۷
کیش ۱۰۰
فیزیولوژی دستگاه تنفس ۹۳
سیستم تنفسی ۹۲
موسسه رده بندی ایرانیان ۹۱
ساعت حرکت شناورها ۹۰
استخدام ۸۵
مناقصات ۸۵
موسسه رده بندی آسیا ۸۳
کشتیرانی بندر لنگه ۸۲
تابعیت کشتی ۶۷
انواع دستگاه تنفسی اتش نشانی از نظر عملکرد ۶۷
اداره بندرلنگه ۶۶
اسکله بندر لنگه ۶۶
اداره بنادر و دریانوردی لنگه ۶۴
لنگه ۶۴
کشتیرانی بندر افتاب ۶۲
پیشگیری از حریق ۵۹
کشتیرانی بندر چارک ۵۵