سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/مناقصه،مزایده وفراخوان

مناقصه / مزایده / فراخوان

نوععنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامه نوبت اولتاریخ پایانوضعیت
مزایده   ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ---
مزایده   ---
فراخوان   ---