جمعه ۲۱ اَمرداد ۱۴۰۱
 

شرح وظایف امور دریایی بندرلنگه

 
·     کنترل و نظارت بر حسن اجرای صحیح کنوانسیونها، آئین نامه ها و دستورالعمل های دریایی
·     کنترل و نظارت بر نگهداری، راهبری و فعالیت شناورهای خدماتی در اختیار اداره (شامل یدک کش، شناور SAR و ....)
·     کنترل و نظارت بر کلیه علائم کمک ناوبری محدوده غرب استان هرمزگان و بازدید ادواری از علائم مستقر در دریا و ساحل
·     کنترل و نظارت بر بازرسی و کنترل ایمنی شناورهای متردد
·     کنترل و نظارت بر صدور مجوز خروجی جهت شناوران
·     کنترل و نظارت بر عملکرد برج مراقبت دریایی در برقراری و ارتباط مخابراتی با کشتیها و راهنمایان ، واحدهای شناور و یدک کش و غیره
·     کنترل ، نظارت، هدایت و هماهنگی عملیات جستجو و نجات دریایی
·     تجزیه وتحلیل اعلام وضعیت های اضطراری در دریا
·     حضور در محل سوانح دریایی ، بررسی سوانح، جمع آوری مدارک و مستندات مربوطه ، برنامه ریزی و تشکیل جلسات کمیته بررسی  سوانح دریایی و انعکاس نتایج حاصله به ارگانهای ذیربط
·     تهیه و تجزیه و تحلیل آمار سوانح دریایی
·     کنترل و نظارت بر پیشگیری و مقابله با آلودگی دریا و در صورت وقوع آلودگی بکارگیری اقدامات مقتضی در عملیات پاکسازی
·     کنترل و پایش زیست محیطی محدوده دریایی بندر شامل حوضچه ، کانال دسترسی و لنگرگاه
·     بررسی خسارت های آلودگی دریایی و پیگیری وصول مطالبات آسیب دیدگان از آلودگی
·     هماهنگی در دریافت زائدات از کشتی ها ( شامل زائدات نفتی ، پسماندهای شیمیایی ، زباله ها و ... ) و صدور انواع گواهینامه های مربوط به تخلیه زباله و زائدات مربوط به کشتی ها
·     بازرسی کشتی ها از نظر اجرای الزامات کنوانسیون مارپول
·     دریافت و نگهداری اسناد IMO ، ترجمه متون اصلی و اطلاع‌رسانی به کاربران مختلف، دریافت و جمع‌آوری نظرات کارشناسی و در صورت  نیاز ارسال آن به مرکز جهت ارائه به IMO ، برگزاری جلسات فرعی کنوانسیون‌ها در بندر در صورت نیاز
·     برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری مانورهای دریایی
·     نظارت و بازدید از مراکز فرعی
·     انجام سایر امور مربوط به شغل بر حسب دستور مقام مافوق