سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
 

بیمه ورفاه

  • برنامه ریزی ،سازماندهی،هدایت و کنترل امور رفاهی
  • پوشش بیمه ای پرسنل
  • بررسی و تائید درخواست های وام های اداره
  • ارسال هزینه های بیمه ای پرسنل
  • برگزاری و هماهنگی جشنها در اعیاد
  • اطلاع رسانی در خصوص موارد بیمه ای و سایر اطلاعیه های دیگر
  • هماهنگی جهت استفاده هرچه بیشتر کارکنان اداره از هتل مشهد و مجتمع تفریحی کلارآباد
  • تمدید و صادر کردن دفترچه بیمه برای پرسنل
  • معرفی بیمه شدگان به بیمارستان تحت مداوای هر فرد