سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
 

تجهیزات بندری

لیست تجهیزات بندری موجود در بندرلنگه

ردیف

مشخصات (نوع تجهیزات)ظرفیتسال ساخت
سلامت دستگاه
نام کارخانه سازنده
تحت تعمیرخارج از سرویسآماده به کار
1جرثقیل تادانو601996م *KGawa ژاپن
2جرثقیل تادانو601996م *KGawa ژاپن
3جرثقیل A30025*ماشین سازی اراک
4جرثقیل A30025تعمیر اساسیماشین سازی اراک
5لیفتراک کوماتسو201996م*کوماتسو ژاپن
6لیفتراک کوماتسو151996م*کوماتسو ژاپن
7لیفتراک کوماتسو151996م*کوماتسو ژاپن
8لیفتراک هایسر101996م *
9لیفتراک کوماتسو71996مدر حال تعمیرکوماتسو ژاپن
10لیفتراک کوماتسو51996م *کوماتسو ژاپن
11لیفتراک کوماتسو51996متعمیر اساسیکوماتسو ژاپن
12لیفتراک کلارک31996مدر حال تعمیرکلارک آلمان
13لیفتراک کلارک31996م *کلارک آلمان
14تراکتور فرگوسن01370ش *تراکتورسازی تبریز
15تراکتور فرگوسن01370ش *تراکتورسازی تبریز
16تراکتور فرگوسن01370شدر حال تعمیرتراکتورسازی تبریز
17تراکتور فرگوسن01370شدر حال تعمیرتراکتورسازی تبریز
18xcng302008م*رادار صنعت