جمعه ۲۱ اَمرداد ۱۴۰۱
 

معرفی

معرفی اداره مرکزی بازرسی و ثبت شنـاوران بنـدرعباس

اداره بازرسی و ثبت شناوران بندرعباس به عنوان یکی از ادارات واحد دریایی و بندری بندر شهیدرجایی متولی پیگیری و اجرای مقررات ملی و بین المللی (IMO) و کلیه امور مربوط به نظارت بر ساخت شناور در کارگاهها و کارخانجات شناورسازی استان هرمزگان و همچنین ارائه خدمات ثبتی به شناوران تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران ( با بندرثبت بندرعباس ) می باشد. اداره مذکور از دو بخش اصلی بازرسی و صدور گواهینامه تشکیل شده است که بخش بازرسی ارائه خدماتی نظیر بررسی شرایط کارگاهی، نظارت بر مؤسسات رده بندی، بازدیدهای مرحله ای از شناورهای درحال ساخت و بازرسی موردی از شناورهای موجود ( مستعمل ) را بر عهده داشته و بخش صدور گواهینامه ضمن صدور گواهینامه های ثبت و حداقل خدمه شناورها به ارائه خدمات ثبتی شامل تغییر مالکیت،ابطال ثبت، بررسی و تمدید گواهینامه های فنی و ایمنی صادره از مؤسسات رده بندی و ... می پردازد .
 
* رئیس اداره بازرسی و ثبت شناوران :
     سیدمهدی طباطبائی ( mahdi 257@yahoo.com )     
تلفن تماس :  5550783 - 0761
 
* آدرس اداره :
     بندرعباس – اسکله شهیدباهنر – طبقه فوقانی ساختمان گمرک بندر شهیدباهنر –
 کدپستی : 13318- 79138
* شماره تلفن :    6- 4513293 -0761
* شماره فکس :        4513233 - 0761


معرفی دفتر ثبت شنـاوران بنـدر لنگه

درسال 1388 به منظور تکریم ارباب رجوع و حذف تردد مالکان قایق های صیادی و تفریحی به مرکز استان، اداره بازرسی و ثبت شناوران بندرعباس با همکاری اداره بندر لنگه ، اقدام به راه اندازی دفتر ثبت شناوران در بندر لنگه، بمنظور ارائه کلیه خدمات ثبتی به شناورهای مستقر دربنادرغرب استان هرمزگان نموده تا کلیه امورات ثبتی اینگونه شناورها ، مربوطه بدون مراجعه به اداره مرکزی ( بندرعباس ) انجام بپذیرد . درضمن لازم بذکر می باشد درآینده نزدیک پرونده کلیه موتورلنجهای تجاری غرب استان به بندرلنگه انتقال و امورات اینگونه شناورها نیز دراین بندر امکانپذیر خواهد بود . 
 

* دفتر ثبت شنـاوران بنـدرلنگه

کارشناس دفتر : مهرزاد سلطانی
کاردان دفتر : مهرداد فرهادی نژاد
آدرس دفتر : بندرلنگه – ساختمان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه
تلفن : 2243286- 0762