شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/آمار و اطلاعات/آمار مقایسه ای عملکردبندر

آمار مقایسه ای عملکرد بندر

 

 

 

 

آمار مقایسه ای عملکرد در 6ماهه  1390

  6 ماهه 1390 6 ماهه 1389 درصد افزایش درصد کاهش
تخلیه وبارگیری 472919 520349 ----- 9%
صادرات 139286 165173 ----- 15%
واردات 187912 207222 ----- 9%
ترانزیت 70942 53729 32% -----
تردد شناور 5935 5752 3% -----
تردد مسافر 59929 47066 27% -----
کاپوتاژ 74779 94225 ------ 15%
تردد کامیون 47872 51271 ----- 6%