سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱
 

اطاله موج شکن و توسعه حوضچه

 

معرفی طرح

محل انجام پروژه در استان هرمزگان وشهرستان بندرلنگه می باشد.این پروژه در تاریخ 24/5/89 مابین اداره بنادر ودریانوردی بندرلنگه بعنوان کارفرما و شرکت کران دریا بعنوان پیمانکار منعقد شد، که در این پروژه شرکت مهندسان مشاور خاک بافت نیز بعنوان دستگاه نظارت انتخاب شده است.مبلغ اولیه پروژه 72859353858 ریال و مدت زمان آن 24 ماه میباشد.بندر مسافری لنگه از بنادر مهم در جنوب کشور است که در حدود پانصد متر اسکله تجاری و یک اسکله شناور رو- رو تامین کننده خدمات پهلوگیری مسافری در بندر می باشد.محل قرار گیری اسکله مسافری و ترمینال مربوطه در بندر بسیار نامناسب بوده و علاوه بر آن مشکلاتی از قبیل وجود دو حوضچه جدا و ناایمن در کنار بندر، کانال ورودی نامناسب و عدم وجود آرامش در بعضی ایام سال در حوضچه اصلی می باشد.

با توجه به مشکلات پیش گفته، گزینه های مختلفی جهت رفع آنها مدنظر قرار گرفته است که از میان آنها،گزینه ادغام دو حوضچه جدا از یکدیگر ،جمع آوری موج شکن شرقی و اصلاح نواقص ورود به بندر مشکلات موجود را رفع می نماید.

مشخصات کلی طرح

 افق طرح

سال 1394

 تعداد مسافر افق طرح

 106000 نفر

 مساحت حوضچه بندر

 28 هکتار

 طول تقریبی موج شکن های احداثی

 775 متر

 نوع موج شکن

 توده سنگی

روند پیشرفت پروژه در سال 1389
           
 
بندر لنگه - پروژه توسعه موج شکن - مهر 1389 مهر 1389
بندر لنگه - پروژه توسعه موج شکن - آبان 1389  آبان 1389
 
بندر لنگه - پروژه توسعه موج شکن - آذر 1389 آذر 1389
بندر لنگه - پروژه توسعه موج شکن - دی 1389  دی 1389
 
 
بندر لنگه - پروژه توسعه موج شکن - بهمن 1389  بهمن 1389
 
بندر لنگه - پروژه توسعه موج شکن - اسفند 1389 اسفند 1389

 

 

 

روند پیشرفت پروژه در سال 1390
بندر لنگه - پروژه توسعه موج شکن - فروردین90  فروردین90
 
 
بندر لنگه - پروژه توسعه موج شکن - اردیبهشت 90  اردیبهشت 90
بندر لنگه - پروژه توسعه موج شکن - خرداد 90  خرداد 90
 
 
بندر لنگه - پروژه توسعه موج شکن -تیر 90 تیر 90
 
بندر لنگه - پروژه توسعه موج شکن - مرداد 90  مرداد 90
بندر لنگه - پروژه توسعه موج شکن - شهریور 90  شهریور 90
 
 
بندر لنگه - پروژه توسعه موج شکن - مهر 90  مهر 90
 
بندر لنگه - پروژه توسعه موج شکن - آبان 90 آبان 90
 
بندر لنگه - پروژه توسعه موج شکن - آذر 90  آذر 90
 
بندر لنگه - پروژه توسعه موج شکن - دی 90 دی 90
 
بندر لنگه - پروژه توسعه موج شکن - بهمن 90  بهمن 90
 
بندر لنگه - پروژه توسعه موج شکن - اسفند 90  اسفند 90

 

روند پیشرفت پروژه در سال 1391
 
بندر لنگه - پروژه توسعه موج شکن - فروردین 91  فروردین 91
 
بندر لنگه - پروژه توسعه موج شکن - اردیبهشت 91 اردیبهشت 91
بندر لنگه - پروژه توسعه موج شکن - خرداد 91 خرداد 91
 
 
بندر لنگه - پروژه توسعه موج شکن - تیر 91  تیر 91
 
بندر لنگه - پروژه توسعه موج شکن - مرداد 91 مرداد 91
 
بندر لنگه - پروژه توسعه موج شکن - شهریور 91  شهریور 91
 
بندر لنگه - پروژه توسعه موج شکن - مهر91 مهر91
 
بندر لنگه - پروژه توسعه موج شکن - آبان 91 آبان 91